6 November 2016

All the small things... #21 | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."

I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

 • Having new running machines at the gym. // Nieuwe loopmachines hebben in de fitness.
 • Going to a sauna after a good workout. // In de sauna gaan na een goede training.
 • Watching School Of Rock with my flatmate. // School Of Rock kijken met mijn flatmate.
 • Going to a Halloween party. // Naar een Halloweenfeestje gaan.
 • Eating cauliflower wings at a friend. // Bloemkool wings eten bij een vriend.
 • Going to London and seeing one of my friends again. // Een vriendin bezoeken in Londen.
 • Going for a BBQ at a colleague's place. // Naar een BBQ bij een collega thuis gaan.
 • Volunteering at a cat shelter. // Vrijwilligerswerk doen in een kattenasiel.
 • Seeing Powerwolf live. // Powerwolf live zien.
 • Watching some episodes of Gilmore Girls with friends. // Gilmore Girls kijken met vrienden.
 • Sending postcards to my family and friends. // Postkaartjes opsturen naar mijn familie en vrienden.

____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!