1 May 2017

My resolutions for 2017: April | lifestyle

Last year I made new year's resolutions. I made only three, because I'm not too great at keeping up with my new year's resolutions and honestly, I stuck with none of them last year. But I'm not a quitter, so I AM making resolutions for 2017. 
I will just do it a bit differently. I decided to make my resolutions a monthly thing. Every month I will focus on another topic.

NEDERLANDS: Vorig jaar maakte ik goede voornemens. Ik maakte er slechts drie, omdat ik niet geweldig goed ben in me aan deze voornemens houden. Zelfs met slechts drie voornemens lukte het me niet. Maar een opgever ben ik niet, dus ook in 2017 maak ik voornemens. Deze keer doe ik het echter anders: ik maak namelijk een voornemen per maand.


We're already May now, but I wanted to share my April resolution anyway. In April, I have been trying to focus on my dental hygiene. I made this my April resolution, because sometime at the end of March I went to the dentist with the complaint that something in the back of my mouth was hurting. I was told I need to brush more often and start to floss regularly.
So what exactly did I do to improve my dental hygiene?

NEDERLANDS: We zijn ondertussen al mei, maar ik wil toch nog graag mijn voornemen voor april delen. 
In april focusste ik me vooral op mijn mondhygiëne. Ik besloot om dit mijn voornemen te maken na een bezoek aan de tandarts ergens eind maart. Ik kreeg toen namelijk te horen dat ik echt wel vaker mijn tanden zou moeten poetsen en regelmatig zou moeten beginnen flossen. Dus wat deed ik om mijn mondhygiëne te verbeteren?

_________________________________________________________


Brush twice a day
I have never been great at brushing my teeth. I never really liked it, so as a kid I sometimes skipped days of brushing them. Which, obviously, is not a good idea. As I grew older, I just got over it and brushed them before going to bed. 
I was still skipping days after for example a night of partying, but got more into a routine. Always just once a day though. 
This April however I started to brush my teeth both in the morning and in the evening. It only takes a couple of minutes, but it helps so much for my teeth. I haven't been perfect in brushing twice a day, but I'm getting there!

NEDERLANDS: Ik ben nooit goed geweest in het poetsen van mijn tanden. Als kind vond ik het een verschrikkelijke taak en sloeg dan ook regelmatig dagen over. met het ouder worden, werd dit steeds beter. Al sloeg ik af en toe nog wel eens een dagje over als ik bjvoorbeeld laat thuiskwam na een nachtje feesten. Ik kuiste ook altijd slechts eenmaal per dag mijn tanden. In april ben ik echter begonnen met twee kee rper dag mijn tanden te kuisen: 's ochtends en 's avonds. Het duurt slechts enkele minuutjes per mijn dag en het helpt heel veel voor mijn tanden. 
Ik ben nog niet helemaal perfect in het twee keer per dag mijn tanden kuisen, maar ik kom er nog wel!


Floss regularly
My dentist told me I should floss a couple of times per week. I took his advice and bought floss sticks, because I thought they are more comfortable than floss wire. I haven't been paying too much attention to how many times per week I actualy floss and I still need to find a routine for flossing days, but I definitely have been flossing more often than I ever have! 

NEDERLANDS: De tandarts vertelde me dat ik zeker enkele keren per week zou moeten flossen. Ik besloot zijn advies te volgen en kocht enkele flosstokjes. Die leken me namelijk handiger dan flosdraad. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe vaak ik heb geflost sinds ik ermee begonnen ben en ik ben nog steeds op zoek naar een goede routine voor het flossen, maar ik heb in ieder geval al meer geflost in april dan in de rest van mijn leven!

_________________________________________________________


Did you focus on something this month? If so, what?
NEDERLANDS: heb jij je gefocust  op iets deze maand? Zo ja, wat?


No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!