8 May 2017

My resolutions for 2017: May | lifestyle

Last year I made new year's resolutions. I made only three, because I'm not too great at keeping up with my new year's resolutions and honestly, I stuck with none of them last year. But I'm not a quitter, so I AM making resolutions for 2017. 
I will just do it a bit differently. I decided to make my resolutions a monthly thing. Every month I will focus on another topic.

NEDERLANDS: Vorig jaar maakte ik goede voornemens. Ik maakte er slechts drie, omdat ik niet geweldig goed ben in me aan deze voornemens houden. Zelfs met slechts drie voornemens lukte het me niet. Maar een opgever ben ik niet, dus ook in 2017 maak ik voornemens. Deze keer doe ik het echter anders: ik maak namelijk een voornemen per maand.


I have decided to focus on getting fluent in Swedish during May. I made it a point to become fluent in Swedish before Midsummer (somehwere in the end of June), so I better start to actually work on these language skills of mine!

NEDERLANDS: Ik heb besloten om vloeiend Zweeds te kunnen praten als mijn voornemen voor mei te nemen. Ik zeg al lang dat ik voor Midzomer (ergens eind juni) vloeiend in Zweeds wil zijn, dus het wordt tijd dat ik er aan ga werken!

_________________________________________________________


Duolingo
I have been using the app Duolingo for my Swedish for quite a long time now. Recently however, I started to using it less often. Almost to the point of not using it anymore at all. So that's definitely something I'm chaning during the month of May. I will do some lessons in Swedish every day of the month to keep my Swedish knowledge fresh in my mind.

NEDERLANDS: Ik gebruik al redelijk lang de app Duolingo voor mijn Zweeds. Recentlijk heb ik de app achter nog maar amper tot niet gebruikt. Dat is dus zeker iets dat ik ga veranderen tijdens mei. Elke dag van deze maand ga ik enkele lessen doen op Duolingo om mijn Zweedse kennis in mijn brein te houden!


Read Swedish articles/books
Despite being told it is a good idea to read Swedish articles and/or books, I have barely ever done this.
There are quite some sites that turn more difficult Swedish articles into easier ones. And I live in Sweden, so I can easily get my hands on some newspapers, magazines and books to practice my Swedish.

NEDERLANDS: Ondanks het feit dat iedereen me zegt dat het goed is om Zweedse artikels en/of boeken te lezen, heb ik het eigenlijk nog bijna nooit gedaan. Ik weet dat er enkele goede sites zijn die van ietwat moeilijkere Zwwedse artikels makkelijkere artikels maakt. Plus, ik leef in Zweden, ik kan makkelijk aan kranten, magazines en boeken geraken om mijn Zweeds te oefenen!


Talk Swedish to people
I live in Sweden. Swedish people speak Swedish. So instead of immediately switching to English whenever I'm talking to a Sweden, I will try to say whatever it is I want to say in Swedish. If that doesn't work, I can easily switch to English, but at least I will have tried and most likely learned something new. Doing is the only way to learn!

NEDERLANDS: Ik woon in Zweden. Zweden praten Zweeds. In plaats van dus meteen over te schakelen naar Engels ga ik nu proberen om eerst in Zweeds te beginnen. Als dat niet helemaal lukt, kan ik verschakelen naar Engels, maar dan heb ik het toch op z'n minst geprobeert en hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe dingen geleerd!

________________________________________________________


Did you focus on something this month? If so, what?
NEDERLANDS: heb jij je gefocust  op iets deze maand? Zo ja, wat?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!