1 February 2017

My resolutions for 2017: February | lifestyle

Last year I made new year's resolutions. I made only three, because I'm not too great at keeping up with my new year's resolutions and honestly, I stuck with none of them last year. But I'm not a quitter, so I AM making resolutions for 2017. 
I will just do it a bit differently. I decided to make my resolutions a monthly thing. Every month I will focus on another topic. 

Recently I had been feeling a bit down and I think that the darkness here in Stockholm might have been a big part of that. 
I had never liked getting up early before, but now I really had to drag myself out of bed. Not too great of course.
 A month of focussing on self-love and putting myself first in January made me rediscover the effect of a positive mindset. So February will be all about thinking positively!

NEDERLANDS: Vorig jaar maakte ik goede voornemens. Ik maakte er slechts drie, omdat ik niet geweldig goed ben in me aan deze voornemens houden. Zelfs met slechts drie voornemens lukte het me niet. Maar een opgever ben ik niet, dus ook in 2017 maak ik voornemens. Deze keer doe ik het echter anders: ik maak namelijk een voornemen per maand.

Ik voelde me de afgelopen tijd nogal down en ik denk dat de donkerheid hier in Stockholm daar veel mee te doen had. 
Ik ben nooit echt een ochtendmens geweest, maar nu moest ik mezelf echt uit bed sleuren. Dat is niet goed natuurlijk! 
Een maand vol zelfliefde, focussen op mezelf en mezelf op de eerste plaats zetten in januari, heeft me het effect van een positieve mindset doen herontdekken! Februari staat dus in het teken van positief denken!


_________________________________________________________

Start each day by saying it's going to be a great day
This might sound a bit silly, but I really believe it works. If you start each day by feeling down, you will end up feeling down all day long. If you start doing something with a closed mindset, you will never know the beauties of this world. 
So in February I will start every day by saying it will be a great day and keep an open my mind for all the great things that will happen during the day. Not everything in your day might be great, but that doesn't mean it can't be a great day!

NEDERLANDS: Ik ga elke dag van de maand beginnen met luidop te zeggen dat het een geweldige dag wordt. 
Dit klinkt misschien een beetje belachelijk, maar ik geloof oprecht dat de dag beginnen met een positief voornemen je hele dag kan veranderen! Misschien is niet alles in je dag geweldig, maar dat betekent niet dat het geen goede dag is!


Count my blessings
I complain about a lot of things. A lot of times. And sure, I have every right to complain about those annoying things, but there are people who have it way worse and would do just about anything to change with me. And complaining doesn't really change much anyway. So instead, I will count my blessings every single day and hopefully realise just how lucky I am.
And what better way to do so than to restart making lists of things that make me happy?!

NEDERLANDS: Ik klaag over veel dingen. Elke dag. De hele tijd. Ik heb het recht om te klagen, maar er zijn natuurlijk mensen die het veel erger hebben dan mij en die zowat alles zouden doen om te wisselen met mij. 
Aangezien klagen toch niets helpt, probeer ik in februari te beseffen hoe goed ik het heb. 
Mij lijkt het dus een goed idee om weer lijstjes van dingen die me blij maken te maken!


Stop worrying so much
I'm not sure whether it's human nature or my pessimistic side that makes me worry about everything, but in February I will try to worry less. Worrying doesn't change anything about the future, it only stops me to fully enjoy the good things that are happening in my life. And if there's something I want to enjoy, it's the nice little things in life!

NEDERLANDS: Ik weet niet zeker of het door de menselijke natuur of mijn pessimistische kant komt, maar ik maak me altijd zorgen over alles. In februari ga ik dus proberen dingen los te laten en me minder zorgen te maken. 
Me zorgen maken weerhoudt me er alleen maar van om te genieten van de mooie momenten in het leven!

_________________________________________________________

Will you focus on something this month? If so, what?
NEDERLANDS: Ga jij je focussen op iets deze maand? Zo ja, wat?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!