3 January 2017

2016 in review | lifestyle


So many things happened in 2016. A year for the history books for sure! On a personal level, 2016 was a year of change and rediscovering myself and life. I like to reflect on what I do all the time, but after this year, it feels almost obligatory.

NEDERLANDS: Dat 2016 weer een bewogen jaar was, dat staat vast. Er gebeurden vele grote veranderingen in de wereld, maar ook op persoonlijk vlak speelde er zich veel af. Ik blik graag terug op het afgelopen jaar. Kijk je mee?


Moving
First and foremost, I moved from a small village in belgium to Sweden's capital city Stockholm. I started my international internship here in February and was supposed to stay until June, but got offered a job and decided to stay.
Stockholm is a gorgeous city and I post a picture of it every day on Instagram!

NEDERLANDS: Ik verhuisde van België naar de hoofdstad van Zweden, Stockholm. Ik deed er een internationale stage van februari tot en met juni, maar kreeg een contract aangeboden en besloot te blijven. Stockholm is een prachtige stad en ik plaats er elke dag een foto van op Instagram!

College
I graduated college as an Office Manager & Management Assistant with high honours in June. From the moment I started to do this education, I had graduating with high honours as my goal and it felt amazing to actually realize this!

NEDERLANDS: In juni studeerde ik af van de hogeschool met grote onderscheiding. Ik ben nu officieel Office Manager & Management Assistant. Vanaf het begin van deze opleiding was het mijn doel om met grote onderscheiding af te stueren en het voelde dan ook zeer goed om dit doel te bereiken!

Holidays
During the summer vacation, I went back home to Belgium to visit family and friends, but I also went on a holiday to Croatia. Not a regular holiday, but a summer camp. I have been a leader on summer camps for a couple of years and this was my very last summer camp. Emotional moment, but a very pretty goodbye.

NEDERLANDS: Tijdens de zomervakantie ging ik terug naar België om vrienden en familie te bezoeken, maar ik ging ook op vakantie naar Kroatië. Niet zomaar een vakantie, maar een zomerkamp. Ik ben al enkele jaren monitor op Kazou kampen en dit was mijn allerlaatste kamp als monitor. Emotioneel moment, maar een mooi afscheid!

Festivals
Summer means festivals of course. I went to Graspop Metal Meeting in Dessel, Belgium and to Sabaton Open Air in Falun, Sweden. Two very different, yet similar festivals. Both very lovely in their own way and I'll be going to both again next year! In December I also went to the Sabaton Cruise!

NEDERLANDS: Zomer betekent festivals! Ik ging dit jaar weer naar Graspop Metal Meeting in België en ging ook voor de eerste keer naar Sabaton Open Air in Zweden. Twee verschillende en tegelijkertijd gelijkende festivals. Maar ik ga sowieso weer naar beide volgend jaar! In december ging ik ook nog naar de Sabaton Cruise!

Travels
Now that I work, I actually have money to travel more often, so that's exactly what I've been doing. 
In September, I visited a very small village in England, in October I visited London, I surprised my family by going home for a weekend in November and celebrated the holidays in December home as well.

NEDERLANDS: Als werkende mens heb ik eindelijk een redelijk budget om te reizen, dus ik besloot er van te profiteren. In september besloot ik elke maand minstens een keertje ergens naartoe te reizen. Zo ging ik naar een klein dorpje in Engeland, bezocht ik Londen, verrasste ik mijn familie door een weekendje naar huis te komen en vierde ik de eindejaarsfeesten thuis.


Blog
I gave my blog an extreme make-over in July and I am still pleased with its look. I honestly can't even remember what it looked like before. But that's not the only blog-related thing that happened in 2016. In November I decided to put a blog post online every single day. All of a sudden my blog visits changed from about 2.000 a month to 18.000 a month. In December we even passed the 40.000 blog visits. Forty fucking thousand! I can't even imagine so many people together. Thank you all so much!

I made some new blog post series on Sfeja in 2016 and I am very proud of those. In March I started to make monthly favourites of songs and all of the songs bring back so many memories already. I also made more GirlLove posts, in which I shared my love and respect for some amazing women.  The Happy Moments series might just be my favourite though. All these posts are lists of things that made me happy around the time I write a post like that and it is amazing to read these posts back and feel all the happiness from those little things again. Spreading positivity around like glitter, baby!

NEDERLANDS: Ik gaf mijn blog een extreme make-over in juli en ben nog steeds zeer tevreden met het resultaat. Ik kan me zelfs niet meer herinneren hoe de blog er eerst uit zag. Maar dat is niet het enige grote bloggebeuren van 2016. In november besloot ik elke dag een berichtje online te plaatsen en plotseling gingen mijn bezoekersaantallen serieus omhoog. Ik ging van gemiddeld 2.000 bezoekers per maand naar 18.000 in november en zelfs meer dan 40.000 in december. Zo cool! Dankjewel allemaal!

'Ik maakte enkele blogberichten die vaak terugkwamen op Sfeja. In maart begon ik berichtjes te maken over mijn favoriete nummers per maand. Die berichten teruglezen en die nummers opnieuw beluisteren, brengt nu al zoveel herrinneringen met zich mee. Ik begon ook GirlLove berichten te schrijven, waarin ik telkens een vrouw die me inspireert in de bloemetjes zet. De Happy Moments berichten zijn misschien toch wel mijn favoriete berichten van dit jaar. Al deze berichten zijn lijstjes met dingen die me blij hebben gemaakt dit jaar en het is zo ontzettend leuk om deze terug te lezen! Ik probeer positiviteit rond te gooien als confetti!


Concerts
I went to a shitload of concerts in 2016 and I want to go to even more of them in 2017. I saw Halestorm, Against The Current, Wolfmother, Simple Plan, Skillet (Stockholm & Gothenburg), Sixx:A.M., Lionel Richie, Whitesnake, Iggy Pop, Steel Panther, Powerwolf, Alter Bridge, Bring Me The Horizon, Sabaton, Twilight Force and many more!

NEDERLANDS: Ik ben naar lekker veel oncerten geweest in 2016 en ik wil naar nog meer concerten gaan in 2017. Ik zag Halestorm, Against The Current, Wolfmother, Simple Plan, Skillet (Stockholm & Göteborg), Sixx:A.M., Lionel Richie, Whitesnake, Iggy Pop, Steel Panther, Powerwolf, Alter Bridge, Bring Me The Horizon, Sabaton, Twilight Force en nog veel meer!

Sports
I used to dislike sports and anything related to them basically, but since moving to Stockholm, I've tried out lots of new things, including various sports. And you know what? I actually enjoyed them! I got back into running, I go to the gym multiple times a week, I played squash and I tried wakeboarding, rugby, kickboxing, climbing and skateboarding.

NEDERLANDS: Ik was nooit een grote sportsfan, maar sinds ik naar Stockholm verhuisd ben, is dat veranderd. Ik heb al veel nieuwe dingen geprobeerd en ook verschillende sporten. En ik vond het nog leuk ook! Ik ga weer regelmatig lopen, ik ga meerdere keren per week naar de fitness, ik heb squash gespeeld en ik heb wakeboarding, rugby, kickboxing, muurklimmen en skateboarden geprobeerd.

Friends
I made lots of new and international friends. I love all of them very much and they are all amazing people, but I will never ever forget my 'old' friends. Childhood friends, college friends, and family still mean the world to me. Living abroad isn't always walking on sunshine. There are lots of lonely moments, but my family and friends always had my back.

NEDERLANDS: Ik heb enkele nieuwe en internationale vrienden gemaakt. Ik vind ze allemaal leuk en het zijn allemaal geweldige mensen, maar ik ben natuurlijk mijn 'oude' vrienden ook niet vergeten. Mensen die ik al ken vanaf de kleuterklas of lagere school, mensen die ik ken van de hogeschool, en familie betekenen nog altijd alles voor me. Verhuizen naar het buitenland is niet altijd makkelijk en brengt veel eenzame momenten met zich mee, maar ik kan altijd rekenen op mijn vrienden en familie.


Vegan
I became vegan on 21 September 2015 and for me there's no turning back. I have been living a vegan lifestyle ever since that day and 1 have never regretted that decision. As a matter of fact, I think of it as the best decision I've ever made. It hasn't aways been easy, but it has always been worth it. In 2016 I met a lot of fellow vegans and it feels amazing to have like-minded friends.

NEDERLANDS: Ik ben veganistisch gaan leven vanaf 21 september 2015 en ik heb nog nooit spijt gehad van die beslissing. In tegenstelling, ik vind het de beste beslissing die ik tot nu toe al heb gemaakt. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar het was het wel altijd waard. In 2016 heb ik ook veel andere veganisten leren kennen en het is geweldig om mensen rond je te hebben die dezelfde wereldvisie hebben.


__________________________________________________________

What were your highlights of 2016?
NEDERLANDS: Wat waren jouw hoogtepunten van 2016?


No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!