12 October 2016

All the small things... #20 | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."

I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Going to see Finding Dory at the movies. // Finding Dory gaan kijken in de cinema.
  • Doing a five-camp after work with the colleagues. // Een vijfkamp doen als after work met de collega's.
  • Baking vegan cakes and cookies with friends. // Veganistische taart en koekjes bakken met vrienden.
  • Going for drinks with friends. // Op cafe gaan met vrienden.
  • Seeing my best friend's new tattoos. // De tattoos van mijn beste vriendin zien.
  • Making pinatas at work. // Pinatas op het werk maken.
  • Trying out rugby. // Rugby uitproberen.
  • Listening to Lady Gaga's Perfect Illusion. // Perfect Illusion van Lady Gaga beluisteren.
  • Making autumnal decorative vases. // Een DIY doen en filmen.
  • Adding my first two wifi-networks to Instabridge. // Mijn eerste wifi-netwerken toevoegen aan Instabridge.

____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!