21 September 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."

I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________
 • Baking vegan brownies and cakes with a friend. // Veganistische brownies en taarten maken met een vriend.
 • Going to a friend's party and meeting cool people. // Nieuwe mensen leren kennen op een vriendin's feestje.
 • Learning Portuguese from Brazilians. // Portugees leren van Brazilianen.
 • Seeing Steel Panther live. // Steel Panther live zien.
 • Going for a fika with a friend. // Een fika doen met een vriendin.
 • Watching Dirty Dancing again. // Dirty Dancing opnieuw bekijken.
 • Seeing and petting a cat on the street. // Een kat op straat aaien.
 • Buying oreos and a bra, both on sale. // Oreo's en een bh met korting kopen.
 • Trying out skateboarding. // Skateboarden.
 • Having a helium balloon at my desk. // Een helium ballon aan mijn bureau hebben.
 • Feeding a friend's cats for the weekend. // De katten van een vriendin eten geven voor een weekend.
____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?


No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!