10 August 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."

I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Seeing Whitesnake live. // Whitesnake live zien.
  • Going kickboxing. // Gaan kickboxen.
  • Meeting new people at a boardgame night. // Nieuwe mensne leren kennen op een spelletjesavond.
  • Organising an amazing Hawaiian after work. // Een supercoole Hawaii after work organiseren.
  • Being able to do my laundry without booking a time. // Mijn was kunnen doen zonder een tijd te boeken.
  • Going to a friend's houseparty and meeting lots of international people. // Naar een feestje bij een vriend thuis gaan en veel internationale mensen leren kennen.
  • Going to Drottningholm Palace. // Naar het Drottningholm paleis gaan.
  • Talking with my friends a lot on Facebook. // Veel met mijn vriendinnen praten op Facebook.

____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!