27 June 2016

All the small things... | happymoments


 "For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."

I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Getting picked up at the airport by a friend. // Opgehaald worden van de luchthaven door een vriend.
  • Having my family stay up to welcome me home. // Mijn gezin dat wakker blijft om mij thuis te verwelkomen.
  • Visiting my grandparents and catching up. // Mijn grootouders bezoeken.
  • Getting my roots coloured again. // Mijn uitgroei laten bijkleuren.
  • Meeting up with family and lots of friends while I was in Belgium. // Afspreken met familie en vrienden in België.
  • Cuddling with our cat again. // Weer kunnen knuffelen met onze kat.
  • Going to Graspop Metal Meeting. // Naar Graspop Metal Meeting gaan.
____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!