8 June 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."
I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Reading a book while sitting next to a lake and listening to the ducks making sounds. So relaxig! // Een boek lezen aan een meer met de geluiden van vogels en eenden op de achtergrond. Zo heerlijk!
  • Seeing Simple Plan live// Simple Plan live zien.
  • Going for an ice cream in the parc with some of my colleagues. // Met een paar collega's een ijsje gaan eten in een park tijdens lunchtijd.
  • Eating vegan ice cream for the first time ever. // Voor de eerste keer een veganistisch ijsje eten.
  • Having a friend coming to visit me. // Een vriend op bezoek hebben.
  • Lasergaming with the colleagues. // Lasergamen met de collega's.
  • Seeing Skillet live again// Skillet weer live zien.
  • Trying out an absolutely delicious vegan dish at a restaurant. // Een heerlijk veganistisch gerecht eten op restaurant.
____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!