20 May 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."
I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________


  • Buying a book. // Een boek kopen.
  • Signing a contract at my internship. // Een contract tekenen op mijn stageplaats.
  • Going to a rock bar and discovering a great band. // Een goede band ontdekken in een rock café.
  • Going to a concert. // Naar een concert gaan.
  • Going to The Royal Palace Museum in Stockholm. // Naar het Koninklijk Paleis Museum gaan.
  • Discovering Chutney, a vegan restaurant. // Chutney, een veganistisch restaurant, ontdekken.
  • Doing some Blogilates exercises. // Blogilates oefeningen doen.
  • Finally starting to write for my thesis. // Eindelijk beginnen schrijven aan mijn bacherlorproef.

_____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!