2 May 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."
I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

___________________________________________________


  • Organising my closet. // Mijn kleerkast opruimen en organiseren.
  • Giving up my seat to an older lady on the bus. // Mijn zitplaats op de bus afstaan aan een oudere vrouw.
  • Going to musea at night with friends. // 's Avonds met vrienden naar musea gaan.
  • Rewatching all of the episodes of The Crazy Ones. // Alle afleveringen van The Crazy Ones herbekijken.
  • Baking vegan pancakes. // Veganistische pannenkoeken bakken.
  • Going for drinks with some friends. // Eentje gaan drinken met vrienden.
  • Going to Valborg (a Swedish traditional thing) with friends. // Valborg vieren met vrienden.
  • Meeting lots of new people. // Veel nieuwe mensen ontmoeten.

_____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!