2 April 2016

Things that made me happy recently | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."
I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Having my boss telling me that he hopes I stay at the company after my internship has finished. // Mijn baas zei me dat hij hoopt dat ik blijf na mijn stage.
  • Buying a sweater that I like for a really low price. // Ik kocht een leuke trui voor een goede prijs.
  • Getting the highest amount of monthly views on my blog EVER. Thanks everybody! // Ik had in februari het hoogste aantal bezoekers OOIT op mijn blog. Dankjewel allemaal!
  • Organising a music quiz after work and totally nailing it! // Ik heb een muziekquiz after work georganiseerd en het was superleuk!
  • Giving money to a homeless person sitting in front of a shop. // Ik heb een dakloze geld gegeven en het voelde heel goed.
  • Having my hair done and liking it, even though it's not what I asked for! // Ik heb mijn haar laten doen in een kapsalon en ook al is het niet wat ik voor gevraagd had, ben ik er heel blij mee!

_____________________________________________________

What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!