24 April 2016

All the small things... | happymoments


"For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness."
I have always been a very positive person, or at least I have always tried to be one. I like to bring some positivity in others' lives, but sometimes I'm so busy trying to make other people happy that I forget to enjoy the little things myself. That's why I decided to make lists of things that made me happy recently.

NEDERLANDS: Ik ben een positieve persoon, of ik probeer het althans te zijn. Ik vind het heerlijk om positiviteit in anderen hun leven te brengen, maar soms heb ik zo druk met anderen blij te maken dat ik vergeet om te genieten van de kleine dingen. Daarom af en toe een berichtje over de dingen die me de afgelopen tijd blij maakten.

_____________________________________________________

  • Doing a 6km run through rainy Stockholm with my colleagues. Although I did not enjoy the weather and I was not dressed for it, I am really proud of myself and of my colleagues for going for a run anyway! // Maar liefst 6km door Stockholm gelopen met collega's. Ook al regende het en was ik daar niet op voorzien, ben ik supertrots dat ik dit heb gedaan!
  • Going for a run by myself, just because I can. // Alleen gaan lopen, omdat ik het kan.
  • Taking a boat in Stockholm for the first time. // Voor de eerste keer een boot in Stockholm nemen.
  • Discovering Farsta strand, a lovely place to relax. // Farsta strand ontdekken, een prachtige plaats.
  • Catching up with a friend I hadn't talked to in a long time. // Opnieuw contact leggen met een vriendin met wie ik al heel lang niet meer had gepraat.
  • Finding some time to blog again. // Een beetje tijd vinden om weer eens te bloggen.
  • Having my sister and cousin visiting me one week and my parents, grandparents and my best friend the next. // Mijn zus en nicht(je) op bezoek hebben tijdens het ene weekend en mijn ouders, grootouders en beste vriendin tijdens het andere.

_____________________________________________________


What are the things that made you happy recently?
NEDERLANDS: Wat zijn de dingen die jou de afgelopen tijd blij hebben gemaakt?

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!