14 March 2014

Do you believe all blondes are stupid?

Je gaat gezellig met je vriend(in) naar een film kijken in de bioscoop. Je koopt je kaartjes en eventueel wat snacks en je vertrekt naar de zaal. Eenmaal binnen blijkt de zaal volgepropt te zitten met bikers. Alleen in het midden van de zaal, tussen alle bikers, zijn er nog twee plaatsen vrij. Wat doe je? Ga je op deze plaatsen zitten of verlaat je de zaal zonder een film te hebben gezien? En waarom reageer je zo?

You and your boy-/girlfriend are going to watch a movie in the theater. After buying your tickets and perhaps some snacks you're going to the cinema hall. Once you are inside, it appears that the hall is full of bikers. All seats are taken, except two seats right in the middle of all the bikers. What do you do? Are you going to sit on these places or are you going away without seeing a movie? And why do you react like that?Deze stunt toont ons dat sommige mensen echt in stereotypes geloven. En waarom? Heus niet alle bikers zijn echte bad boys, die overvallen plegen en mensen vermoorden voor hun plezier. Ik snap dat ze er misschien niet altijd even aantrekkelijk uitzien, maar zulke verhalen geloven is even erg als geloven dat alle blondines echt dom zijn of mannen alleen aan seks en voetbal denken en vrouwen alleen aan shoppen en chocolade!

This stunt shows us that some people actually believe in stereotypes. And why? Not all bikers are real bad boys, who rob and kill people for pleasure. I understand that they do not always look very attractive, but believing stories like these is as bas as believing blondes are really stupid or all men think about sex and soccer and all women about shopping and chocolate!

No comments:

Post a Comment

Thanks for sharing your opinion!